Tổng hợp các căn cần chuyển nhượng dự án Imperia Sky Garden. LH 0962432084 – BĐS Việt 24h

Tổng hợp các căn cần chuyển nhượng dự án Imperia Sky Garden:
Tòa A: Giá chênh so với giá gốc từ 150 -300 bao phí. Tùy từng căn.
Căn số 4. Diện tích 87.97. Cửa vào hướng Đông, ban công hướng Tây. Giá gốc 3.4 tỷ, bán 3.6 tỷ bao phí.
Căn số 12. Diện tích 86.2. Cửa vào hướng Tây , ban công hướng Đông, View Sông Hồng. Giá gốc 3.5 tỷ. Bán 3.820 bao phí sang tên.
Căn số 17. Diện tích 81.74. Cửa vào hướng Bắc, ban công hướng Nam. Giá gốc 3.5 tỷ. Bán 3.730 bao phí.
Căn số 12a. Diện tích 57.91. Cửa vào hướng Tây. Ban công hướng Đông, View Sông Hồng. Giá gốc 2.3 tỷ, bán 2.550 bao phí.
Căn số 17. Diện tích 81.74. Cửa vào hướng Bắc, ban công hướng Nam. Giá gốc 3.5 tỷ. Bán 3.7 bao phí.
Căn số 3. Diện tích 74.83. Cửa vào hướng Đông, ban công Tây, view nội khu. Giá gốc 3 tỷ. Bán chênh 250 triệu bao phí.
Căn số 12. Diện tích 86.2. Cửa vào hướng Tây , ban công hướng Đông, View Sông Hồng. Giá gốc 3.5 tỷ. Bán 3.650 bao phí sang tên.
Căn số 4. Diện tích 87,97. Cửa vào hướng Đông, ban công hướng Tây, view nội khu. Giá gốc 3.660. Bán 3.780 bao phí.
Căn số 15.Diện tích 98.1. Căn góc. Cửa vào hướng Bắc, ban công hướng Nam. Giá gốc 4.230.Bán 4.650 bao phí.
Căn số 10.Diện tích 81.78. Cửa vào hướng Bắc, ban công hướng Nam. Giá bán 3.5 tỷ bao phí.
Căn số 14. Diện tích 81.74. Cửa vào hướng Nam, ban công hướng Bắc. Giá bán 3.150 bao phí sang tên.
Căn số 16. Diện tích 98.1 Cửa vào hướng Nam, ban công hướng Đông. Giá bán 4.350 bao phí.
Tòa B:
Căn số 5. Diện tích 75.4. Cửa vào hướng Đông, ban công Tây. Giá bán 2.950 bao phí.
Căn số 10. Diện tích 81.78. Cửa vào hướng Nam, ban công hướng Bắc. Giá bán 3 tỷ bao phí.
Căn số 18. Diện tích 86.45. Cửa vào hướng Tây, ban công hướng Đông. Giá 3.750 bao phí.
Căn số 01. Diện tích 105,1. Cửa vào hướng Tây, ban công hướng Đông. Giá bán 4.750 bao phí.
Căn số 18. Diện tích 86.45. Cửa vào hướng Tây, ban công hướng Đông. Giá bán 3,5 tỷ bao phí.
Căn 12a. Diện tích 57.91. Cửa vào hướng Nam, ban công hướng Bắc. Giá bán 2.350 bao phí.
Căn số 11. Diện tích 73.66. Cửa vào hướng Tây, ban công hướng Đông. Giá bán 2.9 tỷ bao phí.
Căn số 06. Diện tích 76,12. Cửa vào hướng Đông, ban công hướng Tây. Giá bán 3.150 bao phí.
Căn số 16. Diện tích 98m. Cửa vào hướng Nam, ban công hướng Đông Bắc. Giá bán 4 tỷ bao phí.
Căn số 07.Diện tích 76,16. Cửa vào hướng Đông, ban công hướng Tây. Giá bán 3.1 tỷ bao phí.
Căn số 12. Diện tích 86.2. Cửa vào hướng Tây, ban công hướng Đông. Giá bán 3.450 bao phí.
Căn số 17. Diện tích 81.74. Cửa vào hướng Nam, ban công hướng Bắc. Giá bán 3.3 tỷ bao phí.
Căn số 10.Diện tích 81.78. Cửa vào hướng Nam, ban công hướng Bắc. Giá bán 3.250 bao phí.
Căn số 12. Diện tích 86,2. Cửa vào hướng Tây, ban công hướng Đông. Giá bán 3.650 bao phí.
Căn số 15. Diện tích 98,1. Cửa vào hướng Bắc, ban công hướng Nam. Giá bán 4.150 bao phí.
Tòa C:
Căn số 4. Diện tích 87, 97. Cửa vào hướng Tây, ban công hướng Đông, view nội khu. Giá bán 3.7 tỷ bao phí.
Căn số 05. Diện tích 76,12. Cửa vào hướng Tây, ban công Đông, view nội khu. Giá bán 2.7 tỷ bao phí (Giá đó là 95% giá căn hộ, chưa có 5% và 2% phí bảo trì).
Căn số 10. Diện tích 81,78.Cửa vào hướng Bắc, ban công hướng Nam.Giá bán 3.150 bao phí.
Căn số 14. Diện tích 81.74. Cửa vào hướng Bắc, ban công hướng Nam. Giá bán 3.150 bao phí.
Căn số 17. Diện tích 81.74. Cửa vào hướng Bắc, ban công hướng Nam. Giá bán 3.3 tỷ bao phí.
Căn số 12a. Diện tích 57.91. Cửa vào hướng Nam, ban công hướng Bắc. Giá bán 2.470 bao phí
Căn số 12. Diện tích 86,2. Cửa vào hướng Đông, ban công hướng Tây. Giá bán 3.6 tỷ bao phí.
Tòa D:
Căn số 7. Diện tích 76.1. Cửa vào hướng Tây, ban công hướng Đông, view nội khu. Giá bán 3.150 bao phí.
Căn số 8. Diện tích 77.06. Cửa vào hướng Tây, ban công hướng Đông, view nội khu. Giá bán 3.1 tỷ bao phí.
Căn số 10. Diện tích 81.76. Cửa vào hướng Bắc, ban công hướng Nam. Giá bán 3 tỷ bao phí
Căn số 5.Diện tích 75.04. Cửa vào hướng Tây, ban công hướng Đông. Giá bán 3 tỷ bao phí.

LH: 0962432084Tổng hợp bởi: BĐS Việt 24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *